Viaggio apostolico di Benedetto XVI in Polonia (25-28 Maggio 2006) - Benvenuto all’aeroporto internazionale di Warszawa/Okęcie (Estratto su Auschwitz) - Benedict XVI in Poland (May 25-28, 2006): arrival at the International Airport of Warsaw - (Extract about Auschwitz)

Tutti i documenti (830)

Benedetto XVI, Papa (Ratzinger, Joseph) 1927-

Polonia       25/05/2006

(…) Wniedzielę spotkamy się na Błoniach na uroczystej Mszy św. dziękczynienia za pontyfikat mojego umiłowanego Poprzednika i za wiarę, w której zawsze nas umacniał słowem i przykładem życia. Na koniec udam się do Auschwitz. Tam pragnę spotkać przede wszystkim tych, którzy przeżyli, ofiary nazistowskiego terroru pochodzące z różnych narodów, które przecierpiały nieludzki ucisk. Wszyscy razem będziemy modlić się, aby rany minionego stulecia zostały uleczone dzięki lekarstwu, jakie wskazuje nam dobry Bóg, wzywając nas do wzajemnego przebaczenia, i jakie nam daje w tajemnicy swego miłosierdzia. (…)

(…) La domenica ci incontreremo sul prato delle Błonia per celebrare la solenne S. Messa di ringraziamento per il pontificato del mio amato Predecessore e per la fede in cui ci ha sempre confermato con la parola e l’esempio della sua vita. E infine mi recherň ad Auschwitz. Lě spero di incontrare soprattutto i superstiti delle vittime del terrore nazista, provenienti da diverse nazioni, che hanno sofferto la tragica oppressione. Pregheremo tutti insieme affinché le piaghe del secolo scorso guariscano sotto la medicazione che il buon Dio ci indica chiamandoci al perdono reciproco, e ci offre nel mistero della sua misericordia. (…)

(…) On Sunday we will gather at Błonie Park to celebrate a Solemn Mass of Thanksgiving for the Pontificate of my Predecessor and for the faith in which he always confirmed us by his words and by the example of his life. Finally, I shall go to Auschwitz. There I hope especially to meet the survivors of the Nazi terror who come from different countries, all of whom suffered under that tragic tyranny. Together we will pray that the wounds of the past century will heal, thanks to the remedy that God in his goodness has prescribed for us by calling us to forgive one another, and which he offers to us in the mystery of his mercy. (…)

94 visualizzazioni.
Inserito 01/01/1970